Методична робота

Методична робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, яка полягає у оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами та  засобами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

 

  Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку  дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

 

Методична робота закладу спрямована на:

  • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

  • стимулювання творчого потенціалу;

  • підвищення педагогічної культури вихователів;

  • вдосконалення педагогічної майстерності;

  • розвиток спеціальних умінь та навичок;

  • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

Методична робота базується на таких принципах:

  • гуманізм, демократизм;

  • педагогічна співпраця з вихователем;

  • робота в режимі довіри, доброзичливості;

  • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

  • допоміжно-регульований контроль;

  • надання вихователеві права вибору;

  • системність методичних заходів;

  • щоденна допомога;

  • випереджальний характер методичної роботи.

 

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:
 • Колективні:
 •  інструктивно-методичні наради;
 •  педагогічні ради;
 •  педагогічні читання;
 •  теоретичні семінари;
 •  семінари-практикуми;
 •  колективні перегляди освітнього процесу.
 • Групові:
 •  методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
 •  робота творчих груп;
 •  консультації.
 • Індивідуальні:
 •  наставництво;
 •  самоосвіта;
 •  взаємовідвідування;
 •  робота над проблемними питаннями;
 •  атестація